Notice and Takedown

Notice-and-Takedown-procedure VoiceOne

De Notice-and-Take-Down-procedure is bedoeld voor melders met een klacht over de inhoud van een website. De melder kan zich op basis van deze procedure richten tot de hostingprovider waarbij de website is ondergebracht, indien het niet mogelijk is gebleken de klacht (succesvol) bij de houder van de website neer te leggen. Dit kan zijn omdat de houder geen reactie geeft of geen actie wil ondernemen op de melding, maar ook indien er contactinformatie ontbreekt op de website.

Middels de Notice-and-Take-Down-procedure is het voor VoiceOne mogelijk om meldingen over illegale inhoud op een website van een van haar klanten in behandeling te nemen en hiervoor een eenduidige weg te volgen. Het is belangrijk voor de melder om te weten dat VoiceOne niet op de stoel van de rechter kan zitten. Indien VoiceOne actie onderneemt op een melding, houdt dit in dat er sprake is van onmiskenbare onrechtmatigheid. Dat wil zeggen dat het misbruik zo goed als in 1 oogopslag duidelijk moet zijn. In geen geval wordt gehandeld aan de hand van een vermoeden van de melder dan wel van VoiceOne zelf.

Het is dan ook van belang om bij het indienen van een verzoek via het Notice-and-Take-down e-mailadres van VoiceOne (ntd@voiceone.nl), alle gegevens zo correct mogelijk te vermelden, denkend aan volledige URL (desnoods een specifieke paginanaam waarop het misbruik zichtbaar is). Daarnaast dien je ten allen tijden eerst zelf de houder van de website te hebben benaderd om uw klacht kenbaar te maken, alvorens je een melding doet middels het NTD-e-mailadres.

Hoe werkt de Notice-and-Take-down procedure?

 • VoiceOne ontvangt een melding via het NTD-e-mailadres. Indien het e-mailbericht alle benodigde informatie bevat, wordt de procedure gestart. Indien de e-mail niet volledig genoeg is, wordt het verzoek afgewezen middels een bericht per e-mail. Het is mogelijk het verzoek opnieuw in te dienen.
 • Er vindt controle plaats of VoiceOne de hosting verzorgt voor de desbetreffende website. Indien dit niet het geval is, wordt het verzoek afgewezen middels een bericht per e-mail*.
 • VoiceOne meldt de klacht aan de klant met het verzoek binnen 2 werkdagen te reageren op de klacht. Let op! VoiceOne maakt gedeeltelijk de identiteit van de melder kenbaar aan de klant (naam en e-mailadres).

Nadat de 2 werkdagen zijn verstreken, zijn meerdere uitkomsten mogelijk:
1. De klant verwijdert het materiaal zelf/ plaatst de website offline binnen 2 werkdagen. Hiermee is de klacht succesvol verholpen. De melder en klant worden hiervan op de hoogte gesteld middels een bericht per e-mail.
2. De reactie van de klant is negatief of blijft uit.
2a. VoiceOne bepaalt binnen 2 werkdagen of de inhoud van de website onmiskenbaar onrechtmatig is. Indien dit het geval is, plaatst VoiceOne de website offline. De klacht is succesvol verholpen. De melder en klant worden hiervan op de hoogte gesteld middels een bericht per e-mail.
2b. Indien het voor VoiceOne niet mogelijk is om onmiskenbare onrechtmatigheid vast te stellen, wordt het Notice-and-Take-Down-verzoek afgewezen. VoiceOne stelt de melder en klant hiervan op de hoogte middels een bericht per e-mail.

Let op: Onmiskenbaar onrechtmatige informatie wordt direct ontoegankelijk gemaakt wanneer er sprake is van een (nood)situatie die geen verder uitstel rechtvaardigt.

* Het is mogelijk het verzoek opnieuw in te dienen indien de melder reeds onsuccesvol de houder van de website en de hostingprovider heeft benaderd en zich om die reden nu richt tot de domeinregistrar VoiceOne. Dit dient de melder te vermelden in de e-mail.

Hoe meld ik misbruik?

Misbruik kun je melden via ons speciale NTD-e-mailadres. Dit e-mailadres is ntd@voiceone.nl. Vermeld ten alle tijden je volledige contactgegevens, zoals:

 • Je naam.
 • Je e-mailadres.
 • Je telefoonnummer, zowel vast als mobiel (indien beschikbaar).
 • Je straat, huisnummer, postcode en woonplaats.
 • Je geboortedatum.

Vermeld daarnaast het volgende:

 • De URL of omschrijving van de website waarop je Notice-and-Takedown wilt laten toepassen.
 • Wat is de reden van de NTD-procedure: smaad/laster, discriminerende teksten/afbeeldingen, (kinder)porno of andere wijze van pornografische afbeeldingen of video’s, inbreuk op auteursrecht, inbreuk op merkrecht, inbreuk op portretrecht etcetera.
 • Een korte toelichting op de klacht.
 • Wat was de reactie van de eigenaar van de website toen je zelf contact opnam over dit probleem?
 • Jegens wie is het materiaal inbreukmakend/onrechtmatig?
 • Voeg eventueel bewijsmateriaal toe in de bijlage van de e-mail, denk aan: de originele locatie van het betreffende materiaal, screenshots, bewijs dat je inmiddels contact hebt gezocht met de eigenaar van de website (screenshot van e-mail).
 • Eventuele extra toelichting.